transplantacja wątroby

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: transplantacja wątroby

tabletki
Sandoz GmbH
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Novartis Poland Sp. z o.o.