ukąszenia przez zwierzęta

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: ukąszenia przez zwierzęta

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
GlaxoSmithKline Export Ltd
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Vitama S.A.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletka powlekana
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki powlekane
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
tabletka powlekana
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki
tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej
Astellas Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
GlaxoSmithKline Export Ltd