wrodzony niedobór czynnika krzepnięcia VIII

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: wrodzony niedobór czynnika krzepnięcia VIII

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Novo Nordisk A/S
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Bayer AG