wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) jest rozlanym nieswoistym procesem zapalnym błony śluzowej odbytnicy lub odbytnicy i okrężnicy, prowadzącym w niektórych przypadkach do powstania owrzodzeń. WZJG, wraz z chorobą Leśniowskiego-Crohna, należy do grupy chorób określanych jako nieswoiste zapalenia jelit. Proces zapalny w WZJG obejmuje tylko błonę śluzową. Zmiany chorobowe mogą być ograniczone do odbytnicy lub mogą szerzyć się proksymalnie w sposób ciągły, obejmując w ciężkich przypadkach całą okrężnicę lub jej część, a niekiedy dalszy odcinek jelita krętego.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: wrzodziejące zapalenie jelita grubego

czopki
FARMINA Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Mylan S.A.S.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Boehringer Ingelheim International GmbH
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Samsung Bioepis UK Limited
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym, napełnionym
Amgen Europe B.V.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym, napełnionym
Amgen Europe B.V.
granulat o przedłużonym uwalnianiu
Ferring GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Samsung Bioepis UK Limited
granulat o przedłużonym uwalnianiu
Ferring GmbH
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
zawiesina doodbytnicza
Dr. Falk Pharma GmbH
granulat o przedłużonym uwalnianiu
Ferring GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Ferring GmbH
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sopharma Warszawa Sp. z o.o.
czopki
FARMINA Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
granulat dojelitowy o przedłużonym uwalnianiu
Dr. Falk Pharma GmbH
pianka doodbytnicza
Dr. Falk Pharma GmbH
czopki
Dr. Falk Pharma GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Orion Corporation
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Celltrion Healthcare Hungary Kft
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Takeda Pharma A/S
Centocor B.V.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Abbott Laboratories Ltd.
tabletki dojelitowe
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Ferring GmbH
tabletki dojelitowe
Dr. Falk Pharma GmbH
tabletki dojelitowe
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki dojelitowe
Dr. Falk Pharma GmbH
tabletki dojelitowe
Astellas Pharma Sp. z o.o.