wstrząs septyczny

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: wstrząs septyczny

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
La Jolla Pharmaceutical II B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH