zaburzenia stresowe pourazowe

Zaburzenia stresowe pourazowe
Zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD) są stanem, który może wystąpić po bardzo traumatycznym przeżyciu i cechuje się objawami podobnymi do depresji i lęku.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zaburzenia stresowe pourazowe

tabletki powlekane
Vitama S.A.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
tabletki powlekane
Aurovitas Unipessoal, Lda.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Aurobindo Pharma Limited
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki powlekane
Actavis Group Ltd
tabletki powlekane
PROTERAPIA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Gedeon Richter Plc.
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.