zaburzenia ze spektrum autyzmu

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zaburzenia ze spektrum autyzmu

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited