zakażenia kości i stawów

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zakażenia kości i stawów

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Solinea Sp. z o.o. Sp.k.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub roztworu doustnego
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
granulat do sporządzania roztworu doustnego
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do infuzji i roztworu doustnego
Generics (UK) Ltd.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
GlaxoSmithKline Export Ltd
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
roztwór do infuzji
Infomed Fluids SRL
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Vitama S.A.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji lub roztworu doustnego
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Hospira UK Ltd
tabletki powlekane
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki powlekane
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
roztwór do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
MIP Pharma GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
IPP International Pharma Partners GmbH
proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA