zakażenia narządów płciowych

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zakażenia narządów płciowych

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki twarde
Adamed Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
kapsułki twarde
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
FarmaPlus AS
kapsułki twarde
Axxon Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych i do wstrzykiwań domięśniowych
proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
tabletki powlekane
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
FarmaPlus AS
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
Merck Sharp & Dohme Ltd.
granulat do sporządzania syropu
Pfizer Europe MA EEIG
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
kapsułki
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
kapsułki
Pfizer Europe MA EEIG
kapsułki
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji
Pfizer Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
tabletka powlekana
123ratio Sp. z o.o.
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
kapsułki
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Farma-Projekt Sp. z o.o
tabletki
Astellas Pharma Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.