zakażenia skóry i tkanek miękkich w przypadku stopy cukrzycowej

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zakażenia skóry i tkanek miękkich w przypadku stopy cukrzycowej

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.