zakażenia wirusem grypy typu A lub B

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zakażenia wirusem grypy typu A lub B

roztwór do infuzji
GlaxoSmithKline Trading Services Limited