zapalenie migdałków

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zapalenie migdałków

tabletki do ssania
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Adamed Sp. z o.o.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
kapsułki twarde
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
kapsułki twarde
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
zawiesina doustna
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
123ratio Sp. z o.o.
tabletki powlekane
123ratio Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Novartis Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
MSD Polska Sp. z o.o.
tabletka powlekana
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zentiva k.s.