zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma GmbH
roztwór do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Medipha Sante
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
MIP Pharma GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
PANMEDICA
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
ACIC Europe Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Noridem Enterprises Ltd Evagorou & Makariou
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
FarmaPlus AS
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych i do wstrzykiwań domięśniowych
proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
FarmaPlus AS
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
ACIC Europe Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Hospira UK Ltd
roztwór do wstrzykiwań
Pacira Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji
Pfizer Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Farma-Projekt Sp. z o.o
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Intas Pharmaceuticals Limited