zapobieganie nawrotom krwawienia po leczeniu endoskopowym

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zapobieganie nawrotom krwawienia po leczeniu endoskopowym

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Adamed Pharma S.A.