zapobieganie powikłaniom kostnym

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zapobieganie powikłaniom kostnym

roztwór do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
roztwór do infuzji
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Claris Lifesciences (UK) Limited