zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
Do objawów choroby należą: przewlekłe zaburzenia uwagi, skłonność do rozpraszania uwagi, labilność emocjonalna, impulsywność, umiarkowana i ciężka nadpobudliwość ruchowa, łagodne objawy neurologiczne i nieprawidłowy zapis elektroencefalograficzny (EEG). Proces uczenia się może, ale nie musi być zaburzony..

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

tabletki powlekane
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG
kapsułki twarde
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
kapsułki twarde
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki twarde
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
kapsułki twarde
Glenmark Arzneimittel GmbH
kapsułki twarde
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Actavis Group PTC ehf.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sandoz GmbH
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG
tabletki
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Janssen-Cilag International N.V.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sandoz GmbH
kapsułki twarde
Eli Lilly and Company Limited
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG