zespół pęcherza nadreaktywnego

Zespół pęcherza nadreaktywnego
Zespół pęcherza nadreaktywnego (nadreaktywny pęcherz moczowy) obejmuje zespół objawów, do których należą: parcia naglące (nagła, niepohamowana potrzeba oddania moczu, spowodowana nieprawidłowymi skurczami pęcherza, pojawiającymi się w trakcie jego wypełniania), częstomocz (wielokrotne oddawanie niewielkich ilości moczu ≥8 razy w ciągu 24 godzin, spowodowane bolesnymi parciami), nietrzymanie moczu z parcia (mimowolny, nie dający się powstrzymać wyciek moczu, spowodowany parciami naglącymi) oraz konieczność oddawania moczu w nocy. Objawy te mogą występować pojedynczo lub wspólnie i nie są spowodowane innymi zmianami w obrębie dolnych dróg moczowych, które mogą takie dolegliwości powodować.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zespół pęcherza nadreaktywnego

tabletki powlekane
Vivanta Generics s.r.o.
tabletki powlekane
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki powlekane
Belupo lijekovi i kozmetika d.d.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
roztwór do podawania do pęcherza moczowego
Oxyton Pharma GmbH
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Laboratorios Lesvi S.L.
tabletki powlekane
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Medreg s.r.o
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Accord Healthcare Limited
zawiesina doustna
Astellas Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
G.L. Pharma GmbH
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Allergan Pharmaceuticals Ireland
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Recordati Polska sp. z o.o.
tabletki
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
PRO.MED.CS Praha a.s.,
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Astellas Pharma Europe B.V.
Novartis Europharm Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Pfizer Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Pfizer Limited