zespół Zollingera-Ellisona

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zespół Zollingera-Ellisona

kapsułki dojelitowe, twarde
Mylan S.A.S.
tabletki dojelitowe
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Delfarma Sp. z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Dr. Max Pharma Limited
kapsułki dojelitowe, twarde
Dr. Max Pharma Limited
kapsułki dojelitowe, twarde
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Mercapharm Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
+pharma arzneimittel gmbh
kapsułki dojelitowe, twarde
Mercapharm Sp. z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki dojelitowe
Arrow Poland S.A
tabletki dojelitowe
KRKA, d.d.
tabletki dojelitowe
Actavis Group PTC ehf.
tabletki dojelitowe
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki dojelitowe
Zentiva k.s.
tabletki dojelitowe
STADA Arzneimittel AG
kapsułki dojelitowe, twarde
Zentiva k.s.
kapsułki dojelitowe, twarde
Zentiva k.s.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
kapsułki dojelitowe, twarde
Mylan S.A.S.
kapsułki dojelitowe, twarde
S-LAB Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Zentiva k.s.
kapsułki dojelitowe, twarde
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki dojelitowe, twarde
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki dojelitowe, twarde
STADA Arzneimittel AG
tabletki dojelitowe
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki dojelitowe, twarde
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
KRKA, d.d.
tabletki dojelitowe
Sigillata Limited
tabletki dojelitowe
Sigillata Limited
tabletki dojelitowe
Biofarm Sp. z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Zentiva k.s.
kapsułki dojelitowe, twarde
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Laboratorio Reig Jofré, S.A.