zmniejszanie ekspozycji nerek na promieniowanie

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: zmniejszanie ekspozycji nerek na promieniowanie

roztwór do infuzji
Advanced Accelerator Applications