znieczulenie chirurgiczne

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: znieczulenie chirurgiczne

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Momaja s.r.o.
roztwór do wstrzykiwań
AS Kalceks
roztwór do wstrzykiwań
ELC Group s.r.o.
płyn do sporządzania inhalacji parowej
Piramal Healthcare UK Limited
gaz medyczny
SIAD Czech spol. s.r.o.
gaz medyczny skroplony
SIAD Czech spol. s.r.o.
roztwór do wstrzykiwań
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań
L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
emulsja do wstrzykiwań lub infuzji
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.